Wedstrijdkalender 2017 gewijzigd!

KNKBstickerNamens de Wedstrijd Commissie doe ik u bijgaand de gewijzigde Wedstrijdkalender voor het jaar 2017 toekomen.

Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst heeft de Projectgroep Regionale Competitie en Structuur zich onder andere gebogen over het vraagstuk, hoe de aansluiting van de Nationale Competitie op de overige wedstrijden en vooral richting de minder actieve kegelaars en recreanten gestalte te geven. De uitkomst van dit overleg heeft geresulteerd in een voorstel van de PG RC&S om in het jaar 2017 een aantal pilots uit te voeren. Deze pilots zijn in bijgevoegde Wedstrijdkalender verwerkt. Het betreft:

  • Pilot Persoonlijk Nationaal Kampioenschap C-klasse Dames en Heren met vrije inschrijving en eventuele selectiewedstrijden.
  • Pilot Grote prijs voor junioren. De Wedstrijdcommissie zal hiervoor in een later stadium een format opstellen.
  • Pilot vrije inschrijving Bondsviertallen B Dames en Heren. De nummers 1, 2 en 3 van de finale van een bepaald jaar plaatsen zich automatisch voor de finale van het volgende jaar. De overige plaatsing voor de finale vindt plaats via een selectiewedstrijd.
  • Pilot vrije inschrijving Nationale Bekerfinale. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen van de finale van een bepaald jaar plaatsen zich automatisch voor de finale van het volgende jaar. De overige plaatsing voor de finale vindt plaats via selectiewedstrijd(en).
  • Pilot Grote prijs van Nederland. Nationaal Kampioenschap Dames/ Heren dubbel. De Wedstrijdcommissie stelt hiervoor in een later stadium een format op.

De kalender in *.pdf formaat is te vinden onder ' Agenda' > 'Jaarkalender'

De kleuren worden onder aan het document verklaard. Het document bestaat uit twee pagina's welke met wat knip en plakwerk als een A3 formaat kan worden opgehangen in uw kegelhuis.

Op verzoek kan de kalender in Excel worden verstuurd.

Vanuit de KNKB zal onze locatiemanager, André Thomissen contact opnemen met de organiserende kegelhuizen/ bonden om de voorgestelde data te bespreken (voor zover dat nog niet is gebeurd).  

M.vr.gr. René Gerards (Secretaris KNKB)

U bevindt zich hier: Start Start Nieuws Wedstrijdkalender 2017 gewijzigd!