Voorzitter Leo v.d. Lee treedt af

moblogoGeachte secretarissen, dames en heren,

Bijgaand een schrijven van de heer Leo van der Lee, waarin hij kenbaar maakt dat hij zijn werkzaamheden als Voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond per direct neergelegd heeft.

Gezien de door dit besluit ontstane problematiek, heb ik besloten om de bestuurlijke activiteiten van het Dagelijks Bestuur KNKB tot nader order op te schorten.

De voor 29 april a.s. aangekondigde Algemene Ledenvergadering gaat derhalve op die dag niet door en zal in een later stadium alsnog opnieuw gepland moeten worden.

De activiteiten op het gebied van het wedstrijdgebeuren gaan onverminderd door conform de gemaakte afspraken.

M.vr.gr.

René Gerards
Secretaris KNKB

U bevindt zich hier: Start Start Nieuws Voorzitter Leo v.d. Lee treedt af