2016-2017

Div 2 - 2e wedstrijd Malden

# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Punten
1 BKC Borculo 1 247 254 238 254 238 245 1476 8
2 Maastricht 2 239 240 240 235 240 238 1432 7
3 Haarlem 2 235 237 240 237 235 244 1428 6
4 Veul Hout-Malden 228 233 240 249 238 237 1425 5
5 Delft 2 230 240 222 231 221 218 1362 4
6 Utrecht 1 236 219 228 235 198 218 1334 3
7 Maastricht 3 213 215 224 221 214 225 1312 2
8 Delft 3 181 155 132 179 171 182 1000 1

Per Team:

BKC Borculo 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal Maastricht 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal
René Raaben 77 88 80 84 85 83 497 Marianne Curfs 57 67 61 66 69 57 377
Carla Bon 78 72 65 82 71 77 445 Lea Harings 79 81 70 83 76 79 468
Monique Nijhof 81 81 74 78 72 78 464 Tiny Caelen 76 74 83 65 83 77 458
Edwin Nijhof 88 85 84 88 81 84 510 Bianca Janssen 84 85 87 86 81 82 505
Totaal (hoogste 3) 247 254 238 254 238 245 1476 Totaal (hoogste 3) 239 240 240 235 240 238 1432
Delft 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal Maastricht 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal
Rino Woudsma 73 81 67 79 66 75 441 Ger Beckers 63 69 80 75 72 74 433
Paul Wijnants 77 80 72 66 54 68 417 Joke Beckers 66 74 73 74 59 70 416
Marike van Oosten 59 67 74 77 78 69 424 Annie Thans 59 68 71 68 72 66 404
Eelco Kruik 80 79 76 75 77 74 461 Michel Frijns 84 72 71 72 70 81 450
Totaal (hoogste 3) 230 240 222 231 221 218 1362 Totaal (hoogste 3) 213 215 224 221 214 225 1312
Delft 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal Utrecht 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal
Marcella Lucardie 54 35 44 60 57 57 307 Anneke Oskam 66 73 62 72 48 57 378
Robin Wijnants 78 77 37 64 54 65 375 Adriaan Loggen 88 82 89 89 79 78 505
Henk La Vos 46 28 30 35 41 44 224 Edith van Eijk 55 47 65 50 46 58 321
Marina La Vos 49 43 51 55 60 60 318 Erik Bakker 82 64 74 74 71 82 447
Totaal (hoogste 3) 181 155 132 179 171 182 1000 Totaal (hoogste 3) 236 219 228 235 198 218 1334
Haarlem 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal Veul Hout-Malden R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal
Kees Blokker 76 80 73 77 77 79 462 Fred Idema 61 68 68 83 73 68 421
Nico Kales 71 73 80 81 74 79 458 Rien Schouten 73 77 83 81 80 81 475
Albert v.d. Kuijt 85 81 81 77 75 82 481 Jaap van Delden 68 71 70 72 71 60 412
Klaas Reus 74 76 79 79 83 83 474 Rutger Pronk 87 85 87 85 85 88 517
Totaal (hoogste 3) 235 237 240 237 235 244 1428 Totaal (hoogste 3) 228 233 240 249 238 237 1425

Persoonlijk:

# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal
1 Rutger Pronk 87 85 87 85 85 88 517 17 Carla Bon 78 72 65 82 71 77 445
2 Edwin Nijhof 88 85 84 88 81 84 510 18 Rino Woudsma 73 81 67 79 66 75 441
3 Bianca Janssen 84 85 87 86 81 82 505 19 Ger Beckers 63 69 80 75 72 74 433
4 Adriaan Loggen 88 82 89 89 79 78 505 20 Marike van Oosten 59 67 74 77 78 69 424
5 René Raaben 77 88 80 84 85 83 497 21 Fred Idema 61 68 68 83 73 68 421
6 Albert v.d. Kuijt 85 81 81 77 75 82 481 22 Paul Wijnants 77 80 72 66 54 68 417
7 Rien Schouten 73 77 83 81 80 81 475 23 Joke Beckers 66 74 73 74 59 70 416
8 Klaas Reus 74 76 79 79 83 83 474 24 Jaap van Delden 68 71 70 72 71 60 412
9 Lea Harings 79 81 70 83 76 79 468 25 Annie Thans 59 68 71 68 72 66 404
10 Monique Nijhof 81 81 74 78 72 78 464 26 Anneke Oskam 66 73 62 72 48 57 378
11 Kees Blokker 76 80 73 77 77 79 462 27 Marianne Curfs 57 67 61 66 69 57 377
12 Eelco Kruik 80 79 76 75 77 74 461 28 Robin Wijnants 78 77 37 64 54 65 375
13 Tiny Caelen 76 74 83 65 83 77 458 29 Edith van Eijk 55 47 65 50 46 58 321
14 Nico Kales 71 73 80 81 74 79 458 30 Marina La Vos 49 43 51 55 60 60 318
15 Michel Frijns 84 72 71 72 70 81 450 31 Marcella Lucardie 54 35 44 60 57 57 307
16 Erik Bakker 82 64 74 74 71 82 447 32 Henk La Vos 46 28 30 35 41 44 224